Činnosť oz

Rok 2015 

V roku 2015 občianske združenie podporilo projekty Staromestskej knižnice zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti detí, počítačových zručností seniorov a sprievodné podujatia pre deti v letnej čitárni v Medickej záhrade.
Na projekt Učíme sa celý život získalo dotáciu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

 Rok 2016

 • Zúčastnili sme sa na podujatiach: 

1. - 6. 3. 2016 Týždeň slovenských knižníc v Staromestskej knižnici

1. 4. 2016 Noc s Andersenom v Staromestskej knižnici

23. 4. 2016 Dobrý trh na Jakubovom námestí - tvorivé dielne pre deti v spolupráci so Staromestskou knižnicou

7. 5. 2016 Kapitulské dvory - tvorivé dielne pre deti v spolupráci so Staromestskou knižnicou

15. 9. 2016 Dobrý trh na Panenskej - tvorivé dielne pre deti v spolupráci so Staromestskou knižnicou

18. 9. 2016 Knižné hody

 • Na projekt Krok za krokom k čitateľstvu sme získali dotáciu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a vydali sme príručku pre rodičov o čítaní deťom odmalička, ktorú dostávajú pri rodičia staromestských detí spolu s čitateľským preukazom do Staromestskej knižnice.  Rozšírenú e-verziu tlačenej publikácie si môžete prečítať na našom webe - link na e-knihu je v spodnej časti tejto stránky.

 

Na projekt Naučme deti milovať literatúru a seniorov pracovať s počítačom sme získali dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja, ktorú sme použili pri organizovaní počítačových kurzov pre seniorov a pri zážitkovom čítaní pre deti Čítanie nás baví. Obidve akcie sa konali v spolupráci so Staromestskou knižnicou.

Projekt Knihy až domov podporila mestská časť Bratislava-Staré Mesto sumou 350,- €.

Od 6.12.2016  sme v spolupráci so Staromestskou knižnicou  spustili novú službu pre imobilných staromestských seniorov od 60 rokov pod názvom Donáška kníh seniorom. Podmienkou využívania služby je bydlisko v Starom Meste a platná registrácia v Staromestskej knižnici. Donáška sa bude realizovať každý prvý utorok v mesiaci dopoludnia. 

 

 Rok 2017

Zúčastnili sme sa na podujatiach:

 • 14. 2.2017 Arteterapia - seminár pre knihovníkov a študentov KKVI v Staromestskej knižnici
 • 13. - 17. 3. 2017 Týždeň slovenských knižníc 
 • 27. - 31. 3. 2017 počítačový kurz pre staromestských seniorov v pobočke Staromestskej knižnice na Panenskej v spolupráci so sociálnym oddelením MÚ Bratislava-Staré Mesto
 • 21. 4. 2017 Čítanie nás baví s Ľudmilou Hrdinákovou v pobočke Staromestskej knižnice na Karadžičovej
 • 25. 5. 2017 Jarné kmeťovanie - tvorivé dielne
 • 27. 5. 2017 Kapitulské dvory - tvorivé dielne
 • 15. 9. 2017 Dobrý trh na Panenskej
 • 16. 9. 2017 Knižné hody na Hviezdoslavovom námestí
 • 12. 10. 2017 Jesenné kmeťovanie - tvorivé dielne
 • 16. - 20. 10. 2017 počítačový kurz pre staromestských seniorov v pobočke Staromestskej knižnice na Panenskej v spolupráci so sociálnym odd. MÚ Bratislava-Staré Mesto


Rok 2018

V roku 2018 sme sa zúčastnili na týchto akciách:

 • 12. - 16. 2. 2018 počítačový kurz Internet a e-mail pre seniorov v pobočke Staromestskej knižnice na Panenskej 1, v spolupráci so Starým Mestom
 • 5. - 9. 3. 2018 počítačový kurz Internet a e-mail pre seniorov v pobočke Staromestskej knižnice na Panenskej 1, v spolupráci so Starým Mestom
 • 16. 3. 2018 beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou pre deti o knihe Kapitán Padák a pašerácka spojka v Staromestskej knižnici na Blumentálskej
 • 23. 3. 2018 Noc s Andersenom. Bádateľská noc v Staromestskej knižnici
 • 24. 4. 2018 Čítanie nás baví s Ľudmilou Hrdinákovou o knihe Roalda Dahla Obrovský krokodíl
 • 12. 5. 2018 Kapitulské dvory - tvorivé dielne
 • 26. 5. 2018 Knižné hody na Hviezdoslavovom námestí - tvorivé dielne
 • 30. 5. 2018 Kmeťovanie s deťmi. Olympiáda 2018 - v spolupráci s o.z. Kmeťovo námestie
 • 11. - 15. 6. 2018 počítačový kurz Internet a e-mail pre seniorov v pobočke Staromestskej knižnice na Panenskej 1, v spolupráci so Starým Mestom
 • 13. 6. 2018 Tvorivé dielničky pre vaše detičky v letnej čitárni v Medickej záhrade, v spolupráci s Dell, s.r.o.
 • 11. 7. 2018 Tvorivé dielničky pre vaše detičky v letnej čitárni v Medickej záhrade, v spolupráci s Dell, s.r.o.
 • 15. 9. 2018  Dobrý trh na Panenskej - tvorivé dielne
 • 22. 9. 2018 Jesenné kapitulské dvory - tvorivé dielne
 • 25. 9. 2018 60. výročie Staromestskej knižnice v Zichyho paláci
 • 27. 9. 2018 Rozprávanie o Starom Meste - beseda so Staromešťanmi v Staromestskej knižnici na Blumentálskej
 • 8. - 12. 10. 2018 počítačový kurz Počítačová gramotnosť pre všetkých - kurz pre pokročilých v pobočke Staromestskej knižnice na Panenskej 1, v spolupráci so Starým Mestom
 • 10. 10. 2018  Jesenné kmeťovanie s deťmi, v spolupráci s o.z. Kmeťovo námestie

Počas roka sme prispeli do balíčkov pre rodičov novorodencov príručkou Krok za krokom čitateľom a detským leporelom, ktoré sme dostali ako dar od Nadácie Panta Rhei.

Krok_za_krokom_k_citatelstvu_Hrdinakova.pdf